Rechten en regelingen

Gesprek opnemen? Bespreek het met ons!
Een gesprek opnemen kan als iedereen dat van te voren weet. We hebben hiervoor een aantal spelregels. Je kunt ze hier lezen.

Cliëntenraad
Ouders/verzorgers en jongeren (van 16 jaar en ouder) kunnen meepraten over de hulp die Vitree biedt. Hiervoor is de Clientenraad. Lees hier meer over de cliëntenraad in de folder. De Cliëntenraad is bereikbaar via: clientenraad@vitree.nl

Bescherming van privé-gegevens
Er wordt een dossier bijgehouden van gesprekken met en over uw kind en uw gezin. Deze gegevens worden vastgelegd in een registratiesysteem. Wettelijk is geregeld wie er inzage heeft in deze gegevens. Dit ter bescherming van alle betrokkenen.

Inzage
Uw kind heeft recht op inzage in het dossier als hij of zij 12 jaar of ouder is. Dit recht heb je als ouder ook, maar als uw kind 16 jaar of ouder is, is hiervoor zijn of haar toestemming nodig.

Informatie opvragen alleen met uw toestemming
Het kan voorkomen dat de hulpverlener informatie over u of uw gezin zou willen gebruiken van andere instanties zoals school, de huisarts of een vorige hulpverleningsinstelling. Deze informatie kan alleen opgevraagd worden met schriftelijke toestemming van de ouders (als zij het gezag over het kind hebben).

Kosten
Kosten voor de hulp
De kosten voor de hulp worden sinds 1 januari 2016 voor een groot gedeelte betaald door de overheid.

Overige kosten voor kinderen
Ouders blijven echter, ook tijdens de jeugdhulp, verantwoordelijk voor de kosten van hun kind, zoals zakgeld, kleedgeld, schoolkosten, ziektekosten en eventuele reiskosten in het weekend of vakanties. De reiskosten van en naar school worden door Vitree betaald, als de afstand te groot is om te fietsen.

Lees hier meer over de Kosten die u betaalt bij Vitree (in het kader van de Jeugdwet)
Lees hier meer over de Kosten die u betaalt bij Vitree (in het kader van de Wet Langdurige Zorg)

Onze klachtenprocedure
Voor formele klachten hebben we een klachtenprocedure. Lees hier wat u kunt doen.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website