Vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp van Vitree. Wij raden u aan eerst het gesprek aan te gaan met de betrokken hulpverlener of leidinggevende. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing.

Vertrouwenspersoon
Als u er niet uit komt met onze hulpverlener, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar uw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Hij of zij informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met onze organisatie.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De hulp is gratis.
Bel of mail naar het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en vraag naar de vertrouwenspersoon Vitree: 088 5551000 of info@akj.nl

Lees meer in de folder AKJ voor ouders

Onze klachtenprocedure
Voor formele klachten kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie garandeert een onpartijdige behandeling van klachten. Cliënten in de WLZ kunnen bovendien gebruik maken van een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Lees hier meer in onze klachtenfolder. U kunt ook mailen of bellen: 088 1787100.

Naast schriftelijk een klacht indienen bij de instelling, kunt u tegenwoordig ook een klacht indienen bij het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Wat het verschil is, leest u hier.

 

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Voor het vinden en kiezen van passende hulp, hielp Vitree mee met de ontwikkeling van Even op adem.nl

Bezoek de website