Gezinshuisouder worden

Als thuis wonen niet kan, is opgroeien in een ‘zo thuis mogelijke’ situatie het beste alternatief. Een gezinshuis is naast pleegzorg een mogelijkheid. Niet kunnen opgroeien bij je eigen ouders, broertjes en zusjes is bijzonder ingrijpend in het leven van kinderen en jongeren. Kinderen hebben vaak al heel veel meegemaakt, voordat ze in een pleeggezin of een gezinshuis komen wonen.

Vanuit onze afdeling Pleegzorg en Gezinshuizen zetten we ons samen met pleegouders en gezinshuisouders in, om voor ieder kind, iedere jongere die bij ons wordt aangemeld, een zo passend mogelijk gezin te vinden. Ieder kind is anders. Elk heeft een eigen unieke achtergrond.

Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen meerdere kinderen, die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Een gezinshuis lijkt zoveel mogelijk op een gewoon gezin, maar dan met professionele opvoeders in huis. Dat zijn de gezinshuisouders. Naast hun eigen gezin vangen gezinshuisouders gemiddeld 3 tot maximaal 6 kinderen op in hun gezin.

Meer informatie aanvragen? Klik hier.

Voor wie?

Kinderen horen op te groeien bij hun eigen ouders, daar zetten we alles op in. Als in een gezin zorgen zijn over de opvoedsituatie of over de veiligheid van kinderen, zetten we allereerst ambulante hulp in, om te kijken wat het gezin nodig heeft om met hulp, zelf weer de positieve draai te kunnen maken. De ambulante hulpverlening is dan gericht op het verminderen van probleemgedrag en het versterken van opvoedvaardigheden.

Toch gebeurt het soms dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen. Vaak is er dan sprake van een opeenstapeling van complexe problemen op verschillende niveaus van functioneren. Je kunt daarbij denken aan een stagnerende ontwikkeling van het kind, gedrag of emotionele problemen maar ook aan problemen rondom het gezin en de opvoeding. Om kinderen de kans te bieden veilig maar vooral zo gewoon mogelijk op te groeien wordt steeds vaker aan een gezinshuis gedacht. Een gezinshuis biedt een stabiele opvoedsituatie waarbij kinderen zich met behulp van professionele gezinshuisouders zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Wat doet een gezinshuisouder?

Als gezinshuisouder

  • Draag je als professional zorg voor maximaal zes kinderen en jongeren
  • Bied je een veilige stabiele woonsituatie
  • Maak je deel uit van het hulpverleningsteam rondom de kinderen en jongeren
  • Woon en werk je in je eigen huis of in een huis van Vitree
  • Werk je als zelfstandig ondernemer of in dienst van Vitree

Hoe word je gezinshuisouder?

Je kunt op drie manieren als gezinshuisouder aan de slag:

  • In loondienst bij Vitree
  • Als zelfstandig ondernemer
  • Als franchisenemer via Gezinshuis.com

Lees hier meer over hoe je gezinshuisouder wordt.

Meer informatie aanvragen? Klik hier.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website