Niet tevreden?

Soms ontstaat er een verschil van inzicht of een probleem in de
samenwerking met Vitree. Misschien heb je een andere mening dan de pleegzorgbegeleider, of heb je het gevoel dat jouw kant niet goed gehoord wordt. Wij raden je aan eerst het gesprek aan te gaan met de betrokken pleegzorgbegeleider of manager. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing. Weet dat je hierbij hulp kunt krijgen van een klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Als je er niet uit komt met onze pleegzorgbegeleider, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon het verhaal altijd serieus nemen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De hulp is gratis.
Bel of mail naar het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en vraag naar de vertrouwenspersoon Vitree: 088 5551000 of info@akj.nl

Lees meer in de folder AKJ voor pleegouders

Klachtenfunctionaris
Ook kun je je klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Deze persoon is onpartijdig (mail: klachten@cbkz.nl). Lost dat niets op?
Dan kun je jouw klacht laten beoordelen door een onafhankelijke klachtencommissie. Hierbij kun je (gratis) hulp van een vertrouwenspersoon krijgen.
Meer weten? Lees hier de folder.

Naast schriftelijk een klacht indienen bij de instelling, kun je tegenwoordig ook een klacht indienen bij het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Wat het verschil is, lees je hier.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website