Niet tevreden?

Soms ontstaat er een verschil van inzicht of een probleem in de samenwerking met Vitree. Misschien heb je een andere mening dan de pleegzorgbegeleider, of heb je het gevoel dat jouw kant niet goed gehoord wordt. Wij raden je aan eerst het gesprek aan te gaan met de betrokken pleegzorgbegeleider of leidinggevende. Dit biedt de meeste kans op een snelle en prettige oplossing.

Vertrouwenspersoon
Als je er niet uit komt met onze pleegzorgbegeleider, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon het verhaal altijd serieus nemen. Hij of zij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met onze organisatie.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De hulp is gratis.
Bel of mail naar het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg en vraag naar de vertrouwenspersoon Vitree: 088 5551000 of info@akj.nl

Lees meer in de folder AKJ voor pleegouders

Onze klachtenprocedure
Voor formele klachten kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie garandeert een onpartijdige behandeling van klachten. Lees hier meer in onze klachtenfolder. Je kunt ook mailen of bellen: 088 1787100.

Naast schriftelijk een klacht indienen bij de instelling, kun je tegenwoordig ook een klacht indienen bij het tuchtcollege van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Wat het verschil is, lees je hier.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Voor het vinden en kiezen van passende hulp, hielp Vitree mee met de ontwikkeling van Even op adem.nl

Bezoek de website