Nieuws

Nieuwsbrief voor pleegouders

Kunnen wij meer nieuws en informatie krijgen vanuit Vitree?”. Dit was een vraag die vanuit de POR (PleegOuderRaad) kwam. Een vraag die heeft geleid tot o.a. een nieuwsbrief voor pleegouders.
Hiermee kunnen we pleegouders kort, en vooral ook snel, informeren over zaken die voor pleegouders handig kunnen zijn.

Ambassadeur
Naast informeren, willen we pleegouders verbinden met Vitree. Dat pleegouders graag met ons samenwerken en pleegouder bij Vitree willen zijn en blijven. En, Vitree aanbevelen bij andere mensen en zo ambassadeur voor nieuwe pleegouders zijn.

Archief

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website