Nieuws

Nieuwsbrief voor pleegouders

Kunnen wij meer nieuws en informatie krijgen vanuit Vitree?”. Dit was een vraag die vanuit de POR (PleegOuderRaad) kwam. Een vraag die heeft geleid tot o.a. een nieuwsbrief voor pleegouders.
Hiermee kunnen we pleegouders kort, en vooral ook snel, informeren over zaken die voor pleegouders handig kunnen zijn.

Ambassadeur
Naast informeren, willen we pleegouders verbinden met Vitree. Dat pleegouders graag met ons samenwerken en pleegouder bij Vitree willen zijn en blijven. En, Vitree aanbevelen bij andere mensen en zo ambassadeur voor nieuwe pleegouders zijn.

Archief

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Voor het vinden en kiezen van passende hulp, hielp Vitree mee met de ontwikkeling van Even op adem.nl

Bezoek de website