Pleegouder worden

Ieder kind verdient een veilig thuis om op te groeien, met liefde en structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk. Voor die kinderen zoeken we een ‘zo thuis mogelijke plek’ om op te groeien, bij pleegouders.
Het liefst in of dichtbij de vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren.

Wat zijn pleegouders
Pleegouders zijn mensen die tijdelijk voor een kind van een ander willen zorgen. Mensen met een luisterend oor. Die er gewoon voor deze kinderen willen zijn. En de kinderen voor langere of kortere periode willen opvangen. Dan kan in deeltijd, ter ondersteuning of bijvoorbeeld een weekend per maand en zo nodig voor langere tijd. Voor alle leeftijden; baby, peuter, lagere school kind of puber.

Getrouwd, samen of single, dat maakt niet uit.
We zoeken een diversiteit aan pleegouders. Het maakt niet uit of je getrouwd, samenwonend of single, LHTBIQ+, twintiger of senior bent. Wat wel uitmaakt, is dat je er kunt en wilt zijn voor een pleegkind. Is het bij jou thuis ontspannen, stabiel en veilig? Kun je een kind rust en structuur bieden? Denk je over om pleegouder te worden?

Vraag dan hier geheel vrijblijvend informatie aan.

Praat mee in onze Facebook Live Chats

Op dinsdag 3 november om 20.00 uur geven we in een live chat op Facebook informatie over het pleegouderschap.
Via deze link kun je rechtstreeks mee kijken en luisteren. Ook gaan we direct in op vragen die jij en anderen stellen.

Op vrijdag 30 oktober is er om 10 uur – koffietijd! – een Live Chat op Facebook
Klik hier om mee te praten in de live chat.

De volgende Live Chat is op 30 november om 20 uur ’s avonds.

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg eerste keus

Als er problemen met kinderen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Kan dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Het is de opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

In een gezin

Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien staat bij pleegzorg centraal. In eerste instantie wordt in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. Het pleegkind heeft het recht snel te weten bij wie hij kan opgroeien.

Het doel

Het doel van pleegzorg is dat de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

Waar moet ik aan voldoen?

Veiligheid, warmte en structuur bieden. Dat is het belangrijkste. Getrouwd, samenwonend of alleen, hetero of homo, dat doet er niet toe. Voordat je pleegouder wordt, volg je een uitgebreide training. Daar leer je meer over jouw rol als pleegouder. Over wat voor kind bij jou en je situatie past.

Toch zijn er wel enkele voorwaarden:

  • Je bent minimaal 21 jaar
  • Je kunt een stabiele leefsituatie bieden
  • Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring – na toestemming – aan).
Wat doet een pleegouder?

Als pleegouder combiner je je (gezins)leven, werk en vrije tijd met de zorg voor een kind van andere ouders. Een mooie en dankbare taak, die wel aanpassingen vraagt in je eigen werktijden en vrije-tijdsbesteding. Ook de (eigen) kinderen krijgen te maken met een vreemd kind in huis. Ieder zal moeten wennen, de aandacht moet verdeeld worden.

Daarnaast komt een pleegzorgbegeleider  van Vitree regelmatig op bezoek bij jullie thuis. Hij of zij helpt en overlegt met jullie over allerlei zaken die met de (pleeg)zorg te maken hebben. Ook hoe het contact verloopt met het oorspronkelijke gezin/de familie van het pleegkind.

Benieuwd naar ervaringen van pleegouders? Lees hier meer.

Procedure: hoe word je pleegouder?

Informatiepakket
Je ontvang informatie per post.

Informatieavond
Meld je aan voor een van onze live chats. Wij informeren je over alles rondom pleegzorg. Je kunt al je vragen stellen aan onze pleegzorg professionals.

Als je  pleegouder wilt worden, neem dan contact met ons op. We gaan dan samen met jou het aanmeldingstraject in. Allereerst sturen we je dan aanmeldingsformulieren. Als je deze invult, machtig je ons om de ‘verklaring van geen bezwaar’ bij de Raad voor de Kinderbescherming aan te vragen.
Meer informatie over deze verklaring lees je hier

Aanmelden
Als de formulieren bij ons binnen zijn ben je aangemeld. Dat betekent dat het screenings- en voorbereidingstraject kan starten. Dit bestaat uit een gezinsonderzoek; een aantal persoonlijke gesprekken en een basistraining ter voorbereiding op het pleegouderschap.

Gezinsonderzoek
Een van onze medewerkers komt bij je thuis voor een gezinsonderzoek. Deze medewerker voert minimaal 3 gesprekken met jou en eventuele gezinsleden. Ook jij kunt hier opnieuw al je vragen bespreken.

Basistraining
Om je goed voor te bereiden op het pleegouderschap volg je de basistraining, die bestaat uit vier avonden. Hier leer je meer over thema’s die met pleegzorg te maken hebben, zoals relatie met de ouders, hechting, identiteit, omgaan met verliezen, omgaan met soms ingewikkeld gedrag van je pleegkind, en de betekenis van het pleegouderschap in de eigen situatie. Het volgen van de training is niet vrijblijvend maar is samen met de persoonlijke gesprekken, onderdeel van de screeningsprocedure.

Vijf criteria voor pleegouderschap en de daarbij behorende vaardigheden vormen de rode de draad in dit voorbereidingstraject. Het doel is om met elkaar een besluit te nemen of het pleegouderschap bij jou of jullie past.

Dat wordt getoetst aan de hand van de vijf criteria:

1. Pleegouders zijn open in de omgang met anderen. Zij durven voor hun gevoelens uit te komen. Zij zijn in staat om te luisteren naar anderen die met hen van mening verschillen en kunnen met hen informatie uitwisselen.

2. Pleegouders zijn in staat om de zorg voor pleegkinderen met anderen te delen. Zij werken samen met organisaties en met de ouders van pleegkinderen.

3. Pleegouders zijn in staat kinderen te helpen. Hoe pijnlijk de voorgeschiedenis van pleegkinderen soms ook is, pleegouders hebben er begrip voor en kunnen kinderen helpen hun leven te begrijpen.

4. Pleegouders weten hoe ze kinderen kunnen leren zich aan hun omgeving aan te passen. Zij doen dat op een positieve manier. Zij helpen het kind zijn gedrag te veranderen zonder het pijn te doen.

5. Pleegouders weten wat het betekent er een pleegkind bij te hebben in hun gezin. Zij kunnen inschatten welke invloed het pleegkind en alles wat het met zich mee brengt op hun situatie zal hebben.Basistraining

Je volgt een basistraining. Hier leer je meer over thema’s die met pleegzorg te maken hebben, zoals relatie met de ouders, hechting, identiteit en het omgaan met soms ingewikkeld gedrag van je pleegkind.

Acceptatie

Samen beslissen we of het pleegouderschap bij jou of jullie past en opgenomen wordt in ons pleegouderbestand.

Matching

Is er een kind wiens situatie aansluit bij jouw wensen en situatie, dan maak je kennis. Klikt het van beiden kanten? Dan is er een match en komt het kind bij je logeren of wonen. Dit wordt – indien mogelijk – langzaam opgebouwd.

Je kunt op ieder moment pauzeren of beslissen om te stoppen met het traject.

Hoe lang duurt het voordat er een pleegkind bij ons komt?

Soms duurt het even
Het kan zijn dat er direct een pleegkind voor jullie beschikbaar is, maar het kan ook even duren voordat het tot een plaatsing komt. Voor elk kind zoeken we een passend pleeggezin. Voor sommige kinderen is het goed om in een gezin met kinderen te wonen, voor andere kinderen juist weer niet. Dat betekent soms dat jullie klaar zijn om een kind te ontvangen, dat er kinderen een pleeggezin nodig hebben, en dat jullie toch nog geen plaatsing van een kind krijgen.

Aan het eind van het voorbereidingstraject bespreken wij samen jouw aanbod voor pleegzorg en welke vorm van pleegzorg goed bij jou en/of bij jullie gezin past. Ook wordt er gesproken over welk gedrag van een kind wel of niet bij jullie past.

Waar kan ik meer informatie vinden over pleegouder worden?

Kijk vooral eens op http://www.pleegzorg.nl

Lees de ervaringen van pleegouders of doe de pleegzorgtest

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website