Pleegouder worden

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek, met liefde en structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk. Voor die kinderen zoeken we pleegouders.
Het liefst in of dichtbij de vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren.

Wat zijn pleegouders
Pleegouders zijn mensen die tijdelijk voor een kind van een ander willen zorgen. Mensen met een luisterend oor. Die er gewoon voor deze kinderen willen zijn. En de kinderen voor langere of kortere periode willen opvangen. Soms voor een weekend per maand. Soms voor langere tijd. Voor alle leeftijden; baby, peuter, lagere school kind of puber.

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit
Veel mensen denken dat ze niet geschikt zijn als pleegouder. Maar het maakt niet uit of je getrouwd, samenwonend of alleenstaand, homo of hetero, arm of rijk, autochtoon of allochtoon, twintiger of senior bent. Wat wel uitmaakt, is dat je er kunt zijn voor een pleegkind.

Is het bij jou thuis veilig? Kun je een kind rust en structuur bieden? En denk je wel eens na over pleegouder worden? Vraag dan nu geheel vrijblijvend informatie aan.

En van harte welkom op een van onze informatieavonden:

Emmeloord: maandag 4 november 2019
Almere: dinsdag 12 november 2019
Lelystad: donderdag 12 december 2019
Almere: maandag 20 januari 2020
Lelystad: dinsdag 3 maart 2020
Lelystad: donderdag 16 april 2020
Almere: donderdag 28 mei 2020
Lelystad: maandag 22 juni 2020

Inloop vanaf 19.15 uur.

Klik hier om je aan te melden.

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg eerste keus

Als er problemen met kinderen zijn in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Kan dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Het is de opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. In de Jeugdwet is vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

In een gezin

Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien staat bij pleegzorg centraal. In eerste instantie wordt in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. Het pleegkind heeft het recht snel te weten bij wie hij kan opgroeien.

Het doel

Het doel van pleegzorg is dat de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. De relatie met de eigen ouders blijft voor kinderen altijd van belang.

Waar moet ik aan voldoen?

Veiligheid, warmte en structuur bieden. Dat is het belangrijkste. Getrouwd, samenwonend of alleen, hetero of homo, dat doet er niet toe. Voordat je pleegouder wordt, volg je een uitgebreide training. Daar leer je meer over jouw rol als pleegouder. Over wat voor kind bij jou en je situatie past.

Toch zijn er wel enkele voorwaarden:

  • Je bent minimaal 21 jaar
  • Je kunt een stabiele leefsituatie bieden
  • Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming (de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring – na toestemming – aan).
Wat doet een pleegouder?

Als pleegouder combiner je je (gezins)leven, werk en vrije tijd met de zorg voor een kind van andere ouders. Een mooie en dankbare taak, die wel aanpassingen vraagt in je eigen werktijden en vrije-tijdsbesteding. Ook de (eigen) kinderen krijgen te maken met een vreemd kind in huis. Ieder zal moeten wennen, de aandacht moet verdeeld worden.

Daarnaast komt een pleegzorgbegeleider  van Vitree regelmatig op bezoek bij jullie thuis. Hij of zij helpt en overlegt met jullie over allerlei zaken die met de (pleeg)zorg te maken hebben. Ook hoe het contact verloopt met het oorspronkelijke gezin/de familie van het pleegkind.

Benieuwd naar ervaringen van pleegouders? Lees hier meer.

Procedure: hoe word je pleegouder?

Informatiepakket
Je ontvang informatie per post.

Informatieavond
Meld je aan voor een van onze informatieavonden. Wij informeren je over alles rondom pleegzorg. Je kunt al je vragen stellen aan hulpverleners, pleegouders en jongeren.

Tijdens de informatieavond krijg je ook de pleegzorgaanmeldingsformulieren. Als je deze invult, machtig je ons om de ‘verklaring van geen bezwaar’ bij de Raad voor de Kinderbescherming aan te vragen.

Aanmelden
De formuleren zijn ingevuld bij Vitree binnen. Je bent aangemeld. Het verplicht je tot niets. Het betekent dat het screenings- en voorbereidingstraject kan starten. Dit bestaat uit een gezinsonderzoek en een basistraining.

Gezinsonderzoek
Er komt een medewerker bij je thuis voor een gezinsonderzoek. Deze medewerker voert minimaal 3 gesprekken met jou en eventuele gezinsleden. Ook jij kunt hier opnieuw al je vragen bespreken.

Basistraining
Deze training is een voorwaarde om pleegouder te kunnen worden. Het bestaat uit vier avonden. Hier leer je meer over thema’s die met pleegzorg te maken hebben, zoals relatie met de ouders, hechting, identiteit, omgaan met verliezen, omgaan met soms ingewikkeld gedrag van je pleegkind, en de betekenis van het pleegouderschap in de eigen situatie.

Vijf criteria voor pleegouderschap en de daarbij behorende vaardigheden vormen de rode de draad in dit voorbereidingstraject. Het doel is om met elkaar een besluit te nemen of het pleegouderschap bij jou of jullie past.

Dat wordt getoetst aan de hand van de vijf criteria:

1. Pleegouders zijn open in de omgang met anderen. Zij durven voor hun gevoelens uit te komen. Zij zijn in staat om te luisteren naar anderen die met hen van mening verschillen en kunnen met hen informatie uitwisselen.

2. Pleegouders zijn in staat om de zorg voor pleegkinderen met anderen te delen. Zij werken samen met organisaties en met de ouders van pleegkinderen.

3. Pleegouders zijn in staat kinderen te helpen. Hoe pijnlijk de voorgeschiedenis van pleegkinderen soms ook is, pleegouders hebben er begrip voor en kunnen kinderen helpen hun leven te begrijpen.

4. Pleegouders weten hoe ze kinderen kunnen leren zich aan hun omgeving aan te passen. Zij doen dat op een positieve manier. Zij helpen het kind zijn gedrag te veranderen zonder het pijn te doen.

5. Pleegouders weten wat het betekent er een pleegkind bij te hebben in hun gezin. Zij kunnen inschatten welke invloed het pleegkind en alles wat het met zich mee brengt op hun situatie zal hebben.Basistraining

Je volgt een basistraining. Hier leer je meer over thema’s die met pleegzorg te maken hebben, zoals relatie met de ouders, hechting, identiteit en het omgaan met soms ingewikkeld gedrag van je pleegkind.

Acceptatie

Samen beslissen we of het pleegouderschap bij jou of jullie past en opgenomen wordt in ons pleegouderbestand.

Matching

Is er een kind wiens situatie aansluit bij jouw wensen en situatie, dan maak je kennis. Klikt het van beiden kanten? Dan is er een match en komt het kind bij je logeren of wonen. Dit wordt – indien mogelijk – langzaam opgebouwd.

Je kunt op ieder moment pauzeren of beslissen om te stoppen met het traject.

Hoe lang duurt het voordat er een pleegkind bij ons komt?

Soms duurt het even
Het kan zijn dat er direct een pleegkind voor jullie beschikbaar is, maar het kan ook even duren voordat het tot een plaatsing komt. Voor elk kind zoeken we een passend pleeggezin. Voor sommige kinderen is het goed om in een gezin met kinderen te wonen, voor andere kinderen juist weer niet. Dat betekent soms dat jullie klaar zijn om een kind te ontvangen, dat er kinderen een pleeggezin nodig hebben, en dat jullie toch nog geen plaatsing van een kind krijgen.

Aan het eind van het voorbereidingstraject bespreken wij samen jouw aanbod voor pleegzorg en welke vorm van pleegzorg goed bij jou en/of bij jullie gezin past. Ook wordt er gesproken over welk gedrag van een kind wel of niet bij jullie past.

Waar kan ik meer informatie vinden over pleegouder worden?

Kijk vooral eens op http://www.pleegzorg.nl

Lees de ervaringen van pleegouders of doe de pleegzorgtest

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Voor het vinden en kiezen van passende hulp, hielp Vitree mee met de ontwikkeling van Even op adem.nl

Bezoek de website