Pleegouderraad

“We denken en doen mee”

De PleegOuderRaad, kortweg POR genoemd, bestaat uit pleegouders die de belangen van alle pleegouders van Vitree behartigen en kritisch meedenken en praten over allerlei zaken die pleegzorg aangaan.

Ons doel
Het doel van de POR is om het functioneren van pleegzorg te bevorderen en de positie van de pleegouders te versterken. Over sommige onderwerpen is Vitree verplicht om aan ons advies te vragen maar wij kunnen ook ongevraagd advies geven over zaken die voor ons als pleegouders van belang zijn. Uw mening is zeker belangrijk!

Wat doen wij?
De POR is op de achtergrond aan het werk. Wij kijken kritisch mee, overleggen, informeren, ondersteunen of adviseren met Vitree. Wij hebben vijf, soms zes vergaderingen per jaar. Het afgelopen jaar zijn wij direct betrokken geweest bij o.a. de regeling bijzondere kosten, het organiseren van een avond met een kinderrechter en de pleegoudercafé’ s. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met bijvoorbeeld  de raad van toezicht en pleegouders.

Op dit moment staat op onze agenda:
-pleegoudervoogdij
-pleegzorg app
-18+ pleegkinderen
– de nieuwe AVG wetgeving en wat betekent dit voor de pleegouders
-stand van zaken rondom de beschikbare pleeggezinnen

Ook organiseren wij in het najaar een thema-avond voor pleegouders. Daarover komt later meer informatie.
Naast deze zaken komt er ook casuïstiek aanbod.

Graag stellen wij ons voor
De POR bestaat uit de volgende leden:

  • Tjesjen Kuiper- Douma (Almere), voorzitter
  • Anita Post (Urk) secretaris
  • Greetje de Haan (Emmeloord), penningmeester
  • Dorien Tuin (Lelystad)
  • Anita Flos (Lelystad)
  • Pieter Franken (Swifterbant)
  • Amy Rentenaar (Almere)

Contact?
Heeft u opmerkingen, suggesties, tips en tops of een casus die u voor wilt leggen aan de POR?
Mail naar: por@vitree.nl
Of bel naar Vitree 088 1787100, geef aan dat u contact wilt hebben met de POR dan nemen wij z.s.m. contact op.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website