Themabijeenkomst Rouw en verlies

Locatie: Grietenij 17-05, Lelystad
Datum: 3 juli 2018, van 19.30 - 21.00u

Voor kinderen die uit huis worden geplaatst is opeens alles anders. Zij verliezen hun vertrouwde thuis, missen hun ouders, broertjes, zusjes, misschien hun kamer, het konijn, de hond, hun vriendjes, die lieve juf, de zwemles…
Een uithuisplaatsing brengt verlies en dus ook rouw met zich mee. Pleegkinderen zijn uit verbinding met alles wat belangrijk voor hen was, dat is waar het zo pijn doet. En daar krijg je als pleegouders mee te maken.

Leren omgaan met rouw en verlies
In het leven leren we allemaal omgaan met grote en kleine verliezen. De manier waarop wij dat zelf doen bepaalt mede hoe wij als opvoeders en pleegouders kinderen begeleiden bij het omgaan met hun verliezen. In de training verlies en rouw staan we stil bij onze eigen manieren. Bewustwording helpt om naar onszelf te kijken en naar onze belangrijke rol in het leven van pleegkinderen.

Een betekenisvolle training die wij aanbieden in het kader van deskundigheidsbevordering.

Voor wie: Pleegouders

Aanmelden: Klik hier

Inloop vanaf 19.15 u
Van harte welkom!

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website