Voor professionals

Onze expertise

Gezinnen met meer dan één probleem
Vitree richt haar expertise en hulp in het bijzonder op kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Kinderen met en zonder een licht verstandelijke beperking
Vitree is er ook voor moeilijk lerende kinderen en jongeren, met een IQ tussen 50 en 85. Dit zijn kinderen die niet alleen door hun beperkte begaafdheid, maar ook door andere factoren in hun ontwikkeling worden belemmerd.

Alleenstaande Minderjarige Statushouders
Vitree is er voor kinderen en jongeren die zonder ouders of andere wettelijke vertegenwoordigers naar Nederland zijn gekomen. In opdracht van Nidos – jeugdbescherming voor vluchtelingen – voert Vitree deze opvang uit, het gaat om huisvesting met begeleiding naar zelfstandigheid.

Klik hier voor onze vormen van hulp

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Voor het vinden en kiezen van passende hulp, hielp Vitree mee met de ontwikkeling van Even op adem.nl

Bezoek de website