Aanmelden

 

Een kind aanmelden: de route

1. Eerst akkoord nodig

Voor de meeste vormen van jeugdhulp bij Vitree is een verwijzing nodig. Voor de aanmelding is het goed om eerst contact op te nemen met de eigen gemeente of onderstaande instanties.
Zij moeten een akkoord geven voor de hulp bij Vitree.
Uitzondering: Is er sprake van acute crisis? Lees hier verder.

V
oor kinderen en jongeren onder de 18 jaar
Elke gemeente heeft de toegang tot jeugdhulp georganiseerd. Bijvoorbeeld via een sociaal (wijk)team, team jeugd of ander zorgloket.  Deze organisaties kunnen aangeven hoe de aanmelding voor jeugdhulp verloopt. Het gaat om de gemeente waar het kind of de jongere is ingeschreven (bij co-ouderschap betreft het de hoofdverblijfplaats).
Kijk op de website van de betreffende gemeente voor actuele info.
Bijvoorbeeld: voor Almere vind je hier de formulieren voor aanmelding.

Voor jongeren ouder dan 18 jaar
Voor ambulante hulp (=hulp in de thuissituatie): via de WMO.
Deze indicatie aanvragen bij de gemeente.
Voor behandeling met verblijf: via de Wet Langdurige zorg.
Deze indicatie moet aangevraagd worden bij het CIZ.
Soms kan de behandeling met verblijf (24-uurszorg) voortgezet worden met een verlengde jeugdwet beschikking.

Clientondersteuning: Iedere client met een WLZ-indicatie kan (onafhankelijk) advies of ondersteuning krijgen bij het kiezen en de invulling van de hulp.
Klik hier voor meer informatie over clientondersteuning.

! Uitzondering
Voor de trainingen Oké-op-school in het primair en voortgezet onderwijs kan direct aangemeld worden (zonder verwijzing).

2. Meld hier een client aan

Graag helpen wij u verder
Voor meer informatie kunt u altijd bellen met Vitree: 088 1787000.

Lees hier meer over de beschikbaarheid van onze hulp.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website