Advies & Aanmelding

Wil je een jeugdige aanmelden voor hulp, vul dan onderstaand aanmeldformulier in en upload de aanmeldbrief/verwijsbrief. Als je een vraag hebt over ons hulpaanbod, klik dan hier.

Graag helpen wij je verder
Voor meer informatie kun je altijd bellen met Advies & Aanmelding van Vitree: 088 32 32 111.

Lees hier meer over de aanmeldroute en de eventueel benodigde verwijzingen.
Lees hier meer over de beschikbaarheid van onze hulp.

Aanmeldformulier

  • Sleep bestanden hierheen of

Vragenformulier

Uitzonderingen

Een kind aanmelden: de route

Eerst akkoord nodig

Voor de meeste vormen van jeugdhulp bij Vitree is een verwijzing nodig. Voor de aanmelding is het goed om eerst contact op te nemen met de eigen gemeente of de daarvoor bestemde organisatie binnen de gemeente.
Zij moeten een akkoord geven voor de hulp bij Vitree.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Elke gemeente heeft de toegang tot jeugdhulp georganiseerd. Bijvoorbeeld via een sociaal (wijk)team, team jeugd of ander zorgloket.  Deze organisaties kunnen aangeven hoe de aanmelding voor jeugdhulp verloopt. Het gaat om de gemeente waar het kind of de jongere is ingeschreven (bij co-ouderschap betreft het de hoofdverblijfplaats).
Kijk op de website van de betreffende gemeente voor actuele info.
Bijvoorbeeld: voor Almere vind je hier de formulieren voor aanmelding.

Voor jongeren ouder dan 18 jaar

Voor ambulante hulp (=hulp in de thuissituatie): via de WMO.
Deze indicatie aanvragen bij de gemeente.
Voor behandeling met verblijf: via de Wet Langdurige zorg.
Deze indicatie moet aangevraagd worden bij het CIZ.
Soms kan de behandeling met verblijf (24-uurszorg) voortgezet worden met een verlengde jeugdwet beschikking.

Cliëntondersteuning: Iedere cliënt met een WLZ-indicatie kan (onafhankelijk) advies of ondersteuning krijgen bij het kiezen en de invulling van de hulp.
Klik hier voor meer informatie over cliëntondersteuning.

Voor de trainingen Oké-op-school in het primair en voortgezet onderwijs kan direct aangemeld worden (zonder verwijzing).

Advies en consultatie

Onze medewerkers hebben ervaring en expertise in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met óf zonder een licht verstandelijke beperking en complex probleemgedrag.
Door deze kennis en ervaring met u te delen, kunnen gezinnen nog beter worden geholpen.

We denken graag mee

We denken graag mee over uw specifieke vraag en geven, indien gewenst, een professioneel advies op maat. Dit kan gaan om een second opinion, orthopedagogisch advies, deskundigheidsbevordering of het bieden van een externe training.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website