Beschikbaarheid

Intake in het gezin

Om de hulp goed te kunnen starten, onderzoeken we met het gezin wat de best passende hulp is, het perspectief en doel waar naar toe gewerkt moet worden. Waar mogelijk voeren we de intake in de thuissituatie uit. Dichter bij de cliënt en zijn/haar gezinssysteem.

Beschikbare hulp

– Intake = start binnen een week na aanmelding
– Ambulante vormen van hulp = op aanvraag
– Pleegzorg = afhankelijk van match met passend pleeggezin
– Behandeling en/of begeleiding met verblijf = op aanvraag
Crisishulp = geen wachttijd, binnen 24 uur hulp

Altijd een passend alternatief

We laten het altijd weten als er een wachttijd is. Dan zoeken we naar een passend alternatief of overbrugging, zoals ambulante vormen van zorg of volledig pakket thuis (VPT).

Wij denken graag mee

Is er niet direct plek op de aangevraagde zorgvorm?
Neem contact op met de medewerkers van ons servicepunt Advies & Aanmelding, zij denken graag mee over een passend alternatief. Ook voor informatie over onze andere vormen van zorg: 088 32 32 111.

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website