Intercultureel werken

Locatie: op aanvraag
Datum: op aanvraag

Doelstelling: Vergroten van kennis van Intercultureel Werken, zodat cultuur niet als ervaren wordt wat men van ‘ergens anders’ meebrengt en wel of niet getolereerd moet worden, maar cultuur een flexibel begrip is waarin een ieder een bepalende rol heeft. Daarom is het belangrijk dat men zich afvraagt welke vaardigheden in de basisattitude met een cultuursensitieve benadering passen om conflicten of verstoringen binnen de communicatie met cliënten (en hun systeem) zoveel mogelijk te voorkomen. Op basis van de belangrijkste principes van Intercultureel Werken en praktische tools en tips, beschreven in de reader en aangevuld in de training, zijn jeugdhulpverleners in staat een andere attitude en nieuwe (gespreks)vaardigheden te ontwikkelen.
Doelgroep: medewerkers die met cliënten werken
Tijdsduur: op aanvraag
Aantal SKJ registratiepunten: 12
Kosten: op aanvraag
Meer informatie: 088 1787100 of mail

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website