Systeemgericht werken

Locatie: op aanvraag
Datum: op aanvraag

Doelstelling: Vergroten van kennis van de jeugdhulpverleners van systeemgericht werken, zodat ouders meer betrokken worden bij de behandeling.
Op basis van de belangrijkste principes zijn jeugdhulpverleners in staat een andere attitude en nieuwe (gespreks)vaardigheden te ontwikkelen.
– Kennis vergroten van systeem gericht werken
– Inzicht krijgen in eigen rol in het hulpverleningssysteem
– Vaardigheden vergroten mbt ouderbegeleiding
– Implementeren van het systeem diagnostisch onderzoek
– Concreet uitwerken van ouderbegeleiding op de behandellocaties
Doelgroep: voor medewerkers die met cliënten werken
Tijdsduur: op aanvraag
Aantal SKJ registratiepunten: 16
Kosten: op aanvraag
Meer informatie: 088 1787100 of mail

Alles over CORONA
Informatie, verhalen en nieuws

Coronanieuws

We zoeken pleegouders
en gezinshuisouders!
Heb jij ruimte in je hart en huis?
Of wil je van wonen je werk maken?
Wees van betekenis!

Pleegouder of gezinshuisouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel.
Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website