Waardering wethouder Peeters bij Pleegouder Café Almere

 

Op 16 januari jl. was het nieuwjaars Pleegouder Café in
Almere. Wethouder René Peeters was erbij om zijn grote waardering voor pleegouders uit te spreken. Ook vindt hij het van belang te horen van pleegouders wat er nodig is en hoe het gaat in Almere. Het Pleegouder Café is er voor pleegouders om elkaar te ontmoeten en om ervaringen uit te wisselen.