Gezinshuisouders

Locatie: Flevoland en IJsselland
Uren: ntb

Wanneer het niet mogelijk is om op te groeien in het eigen gezin of binnen pleegzorg, heeft Vitree voor kinderen en jongeren een professionele vorm van gezinsgerichte opvang: een gezinshuis.

Over de functie

Als gezinshuisouder ben je 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van kinderen met vaak een complexe orthopedagogische problematiek. Door uit te gaan van de kracht van het gewone leven, biedt dit de kinderen structuur en perspectief voor de toekomst, door hen op een positieve manier te laten ervaren hoe het is om in een gezin op te groeien.
Vitree werkt binnen de gezinshuizen met de methodiek Gezin Centraal. Dit betekent dat je samenwerkt met het eigen netwerk van het kind, systemisch kan kijken en daarbij ook nauw contacten onderhoudt met scholen. Je gaat uit van de eigen krachten van het kind, het biologisch gezin en denkt in oplossingen en in gewenste situaties.

Je biedt structuur en je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van kinderen. Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je begeleidt de kinderen zo nodig naar en bij buitenschoolse activiteiten.

Je volgt de ontwikkeling van de kinderen en stimuleert hen in hun ontwikkeling aan de hand van gerichte (behandel)doelen welke je opstelt in het hulpverleningsplan. Als gezinshuisouder benader je kinderen op een positieve, evenwichtige en consequente  wijze. Je bent in staat je in te leven in wat een kind voelt en meemaakt en draagt actief bij aan het vergroten van het basisvertrouwen van ieder kind. Je stemt je professioneel handelen af op de zorgvraag van ieder kind. Je toont daarbij respect voor de eigenheid en autonomie van ieder kind. Tenslotte werk je doelgericht volgens het hulpverleningsplan en reflecteer je systematisch op jouw eigen handelen, de ontwikkeling van de kinderen en de processen die er lopen in je gezinshuis. Hierbij ben je continue op zoek naar mogelijkheden tot verbetering.

Aan de gezinshuizen van Vitree is een ambulant medewerker gekoppeld, die onder andere de verantwoordelijkheid voor het hulpverleningsproces heeft. Met deze medewerker werk je veel samen. Daarnaast ontvangen gezinshuisouders ondersteuning en coaching van een gedragsdeskundige.

Wat vragen we jou?

– een afgeronde, zorg gerelateerde MBO (minimaal niveau 4) of HBO opleiding;
– kennis en ervaring in de relevante hulpverleningsmethodieken;
– goede sociale en communicatieve vaardigheden, mondeling en in schrift;
– eigen geschikte woonruimte;
– een rijbewijs B.

Wat bieden wij?

  • opleidingsmogelijkheden o.a. in de vorm van kennistafels, intervisie en gerichte coaching en ondersteuning door ambulant medewerkers en gedragsdeskundigen.
  • Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?

Voor informatie over deze functie kun je terecht bij Karoline Sips, regiomanager, telefoonnummer 0320-280925.
Sollicitaties kunnen worden verstuurd via het digitale sollicitatieformulier,  samen met je motivatiebrief en CV.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Voor het vinden en kiezen van passende hulp, hielp Vitree mee met de ontwikkeling van Even op adem.nl

Bezoek de website