Schemagerichte Benadering voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

schema

De ontwikkelingen binnen Jeugdzorg staan niet stil. Ook bij Vitree kijken we altijd naar kansen die in de toekomst liggen. Er is geen standaard methode die voor iedere situatie geldt. Daarom zijn we recent gestart met een pilot schemagerichte benadering voor LVB-jongeren (jongeren met een lichte verstandelijke beperking). Deze aanpak is ontwikkeld door Almata JeugdzorgPlus.

Wat is schemagerichte benadering

De schemagerichte benadering zorgt ervoor dat uit huis geplaatste kinderen/jongeren op korte termijn weer bij hun ouders kunnen wonen. Het is een intensief behandelaanbod gericht op ouders en jongere. Hierbij oefenen de betrokkenen  samen met de sociaal pedagogisch hulpverlener op de behandelgroep.

Met de ouders bekijken we welke aanknopingspunten er zijn om de problemen te verlichten in plaats van ze verder te laten toenemen. Dit doen we met modellen vanuit de schematherapie. Ouders krijgen binnen dit traject psycho-educatie en emotie-coaching. Door ouders zicht te laten krijgen in eigen schema’s kan de eigen interactie met de jongere worden verduidelijkt en bijgestuurd. Een ambulant hulpverlener of systeemtherapeut gaat aan de slag met ouders.

Inzicht in eigen problemen

De jongere oefent op de behandelgroep, zodat hij of zij meer inzicht krijgt in zijn eigen problemen en de manier van reageren. Ook kijkt de gedragsdeskundige samen met de jongere hoe de problemen zijn ontstaan. Hierbij bespreken ze, gebaseerd op schematherapie, wat onderliggende problemen zijn.

De sociaal pedagogisch hulpverlener gaat aan de slag met de jongere op de groep. Het programma van deze behandelgroep wordt afgestemd op de basisbehoeften van de jongere. Het uiteindelijke doel hiervan is dat ouders de basisbehoeften van de jongere weer kunnen vervullen en dat de jongere leert om zijn eigen gezonde basisbehoeften te vervullen.

Interesse in een baan bij Vitree?

Wil jij ook onderdeel zijn van een organisatie die vooruitkijkt in haar vakgebied? Kijk dan bij onze vacatures naar de mogelijkheden.

Ook namens onze kinderen en jongeren:
bedankt Nationaal Fonds Kinderhulp!

Nationaal Fonds Kinderhulp

Getrouwd, samenwonend, alleenstaand, het maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je er kunt zijn voor een pleegkind. Pleegouders zijn hard nodig! Iets voor jou of jullie?

Pleegouder worden

Gewoon naar school gaan, weerbaar zijn, lekker in je vel. Daarvoor zijn de trainingen en ondersteuningstrajecten van Oké op school.

Bezoek de website