WOONSTART: Nieuwe kansen voor jongeren in Dronten

 

Niet meer passen in een jeugdhulp- of beschermd wonen-instelling, maar nog onvoldoende zelfredzaam om zelfstandig te kunnen wonen? Voor deze jong volwassenen komt er in Dronten een innovatieve vorm van jongerenhuisvesting met begeleiding: Woonstart Dronten.
In dit project wordt voor maximaal 10 jongeren tussen de 16 en 26 jaar een mix van wonen, leren, werken en coaching samengebracht.

Samenwerking voor nieuwe woonkansen
Bij Woonstart Dronten zijn verschillende partijen betrokken. Woningcorporatie OFW zorgt voor de huisvesting, jeugdhulporganisatie Vitree voert de begeleiding aan de jongeren uit en de gemeente Dronten subsidieert het project. Ook is er een intensieve samenwerking met de gidsen van de gemeente, leer/werkbedrijven, onderwijsinstellingen, jongerenwerk en UWV. De jongeren moeten immers aan de slag met wonen, leren, en werken. Dit betekent onderwijs volgen en/of een betaalde baan krijgen (en volhouden), instromen op de woningmarkt en gaan beschikken over een eigen sociaal netwerk. Met als doel: een zelfstandig leven kunnen leiden.

Woonstart Dronten wordt ondergebracht in het voormalige jeugdzorgpand van Vitree aan de Morinel in Dronten. Naar verwachting start deze nieuwe woonvorm met begeleiding uiterlijk per 1 februari 2018.