Zorgorganisaties Triade en Vitree samen verder in 2018

 

De NZA heeft akkoord gegeven; Vitree en Triade fuseren per 1 januari 2018! De eerste stappen naar realisatie zijn ondertussen al voorbereid.

Doel fusie

Triade en Vitree stellen zich met de voorgenomen fusie ten doel een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen te creëren in Flevoland en IJsselland. In deze keten leveren zij de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie. Daar waar dat niet mogelijk is, bieden zij behandeling en begeleiding in een woonvorm.

Door de fusie ontstaat een organisatie met een stevige positie waardoor continuïteit van zorg en kwaliteit geboden kan worden. Ook ontstaat er ruimte om nieuwe vormen van zorg te bieden. Hiermee sluiten we aan op de wensen van de gezinnen, maar ook van de gemeenten, onderwijs en zorgpartners.

Gevolgen

In het verder uitgewerkte fusieplan is veel aandacht geschonken aan de vernieuwing in de zorg en de inrichting van de organisatie. Ten gevolge van de fusie zullen geen gedwongen ontslagen vallen. De zorg aan cliënten wordt door de vertrouwde hulpverleners op de vertrouwde locaties geboden.

Over de organisaties

Triade levert gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Triade helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen en biedt hen waar mogelijk het behoud van eigen regie. Bij Triade werken circa 1.300 medewerkers. Zij bieden zorg op maat aan meer dan 2500 cliënten in Flevoland en omgeving.

Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht even niet redden. Met 520 medewerkers, en bijna 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan ruim 3.000 gezinnen per jaar. Het werkgebied van Vitree is Flevoland en Overijssel.